Instytut Metropolitalny – Obserwatorium Rozwoju Lokalnego w Gdańsku organizuje po raz pierwszy Plebiscyt „ulica Do Zmiany”. To inicjatywa społeczna, która ma w założeniu doprowadzić do jakościowej poprawy przestrzeni jednej z gdańskich ulic.

W największym skrócie projekt wygląda następująco:
– każdy gdańszczanin do 20 czerwca może na elektronicznym formularzu zgłosić propozycję ulicy wraz z uzasadnieniem i 3 zdjęciami – propozycje będą publikowane na naszym profilu facebookowym
– następnie Rada Plebiscytu składająca się z 10 ekspertów i społeczników wyselekcjonuje 10 propozycji, również pod kątem realnej możliwości przeprowadzenia zmian na danej ulicy.
– wybrane propozycje zostaną poddane pod publiczne głosowanie, w wyniku, którego zostanie wyłoniona „zwyciężczyni”.
– na zwycięskiej ulicy skupią się następnie nasi eksperci, przeprowadzając warsztaty z mieszkańcami i przedstawiając własne propozycje zmian. Instytut Metropolitalny – Obserwatorium Rozwoju Lokalnego w Gdańsku i mieszkańcy będą natomiast lobbować za wdrożeniem tych propozycji w życie, zarówno u właściwych jednostek miejskich, przygotowując projekty do Budżetu Obywatelskiego.
Szczegóły Plebiscytu, link do formularza oraz regulamin do pobrania na stronie Obserwatorium Rozwoju Lokalnego w Gdańsku