Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Amber, skupiające dwadzieścia pięć aktywnych kobiet z terenu Trójmiasta, zaprasza na  koncert „Wiosenne Muzykowanie”.

Komunikat prasowy:

Jest on dedykowany wszystkim darczyńcom stowarzyszenia, przyjaciołom i ich rodzinom, wszystkim, którzy wspierają naszą filantropijną działalność przez już 14 lat. Na koncercie wystąpią utalentowani uczniowie gdańskich szkół muzycznych, w tym nasi stypendyści. Planujemy przekazać specjalne stypendium jednemu z wykonawców. Wszyscy wykonawcy mają już osiągnięcia, zdobyte w konkursach krajowych i zagranicznych. Listę wykonawców koncertu załączam. Pragnę dodać, że Lions Club Gdańsk Amber w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczył na fundusz stypendialny ok. 200 tys. zł. Jest on skierowany do młodzieży utalentowanej w różnych dziedzinach, ale też do zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zaproszenia na koncert są bezpłatne.

Tytuł: Koncert „Wiosenne Muzykowanie” zorganizowany przez Lions Club Gdańsk Amber
Lokalizacja: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-06-03