Otagowane wpisy Wacław Dobosz. I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku