Otagowane wpisy Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich