Otagowane wpisy Garnison Danzig. Gdańskie Inwestycje Komunalne