We wtorek, 22 marca, w Dworze Artusa odbyła się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych projektów ostatnich lat, czyli przebudowie ul. Długiej i Długiego Targu. Droga Królewska jest sercem Gdańska, nie dziwił zatem fakt, że na spotkanie przybyło wiele osób zainteresowanych przyszłością wizytówki miasta.

Przebudowa Drogi Królewskiej w Gdańsku - Rada Programowa

Konferencję rozpoczęła prezentacja krótkiego eseju filmowego, w którym wystąpiły osoby związane z Gdańskiem, m.in. Mirosław Baka, Maciej Kosycarz, Ewa Kowalska. Ten prolog filmowy był swoistą mozaiką wypowiedzi i marzeń oraz zamierzeń związanych z przyszłością ul. Długiej i Długiego Targu.

Prezydent Paweł Adamowicz w kilku słowach odniósł się do zaprezentowanego filmu, podkreślając wagę opinii publicznej w sprawie projektów i propozycji przebudowy tej części miasta. Zwrócił również uwagę na kwestię niezwykle poważną, a mianowicie na ogromną odpowiedzialność jaką podejmują dziś władze miasta i wszyscy gdańszczanie, bowiem modernizacja Drogi Królewskiej jest inwestycją w przyszłość miasta oraz kontynuacją chlubnej przeszłości architektonicznej Gdańska, który, jak to ujął Prezydent Adamowicz: ,,został nam wszystkim dany w czasowy depozyt. I to, w jakim stanie przekażemy ten depozyt kolejnym pokoleniom, jest naszą wspólną odpowiedzialnością.’’

Wielokrotnie zostało podkreślone, że przebudowa będzie żmudna, kosztowna, ale i spektakularna w swych odsłonach. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że obejmować będzie nie tylko rewitalizację infrastruktury zewnętrznej, tej widocznej każdemu, ale przede wszystkim wymianie i modernizacji poddana zostanie infrastruktura podziemna, czyli sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable teletechniczne i energetyczne. Koniecznym jest również wykonanie nowej nawierzchni w taki sposób, aby była przystosowana do wjazdu ciężkiego sprzętu, co związane jest z organizacją różnego rodzaju wydarzeń publicznych. Celem jest również to, aby Trakt oglądany z lotu ptaka tworzył zwarty wzór w swej kompozycji. Istotnym zamierzeniem jest przywrócenie zieleni Drodze Królewskiej, gdzie obecnie znajdują się zaledwie trzy drzewa.

Wszystkie te założenia niosą duże wyzwanie, stąd podczas konferencji powołana została Rada Programowa, której grono stanowią wybitni eksperci, a ich zaszczytnym zadaniem będzie opracowanie wytycznych dla projektantów przebudowy ul. Długiej i Długiego Targu. Do Rady Programowej nominowano:

Ewę Barylewską – Szymańską, Ludwika Brzuskiewicza, Dariusza Chmielewskiego, Jacka Dominiczaka, Jacka Droszcza, Andrzeja Ducha, Jacka Friedricha, Remigiusza Kitlińskiego, Małgorzatę Kolesińską, Jacka Kriegseisena, Łukasza Pancewicza, Katarzynę Rozmarynowską, Grzegorza Sulikowskiego, Jakuba Szczepańskiego i Bartosza Zimnego.

Wielokierunkowy aspekt przebudowy, a także konieczność otworzenia przestrzeni miejskiej dla mieszkańców, podkreślała Małgorzata Kolesińska, kierownik Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni:

Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu jest niezbędna. Infrastruktura podziemna jest zdegradowana, wymaga wymiany. Najstarsze rury pochodzą z 1874 roku, czyli mają ponad 150 lat. Stan części nawierzchni ulicy Długiej i Długiego Targu jest w opłakanym stanie. Generalnie ulica Długa i Długi Targ, które są wizytówką Gdańska, odbiegają standardem od niedawno wyremontowanego Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie, rynku we Wrocławiu czy rynku w Białymstoku lub ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Nie możemy pozostać w tyle i musimy stworzyć przestrzeń przyjazną dla ludzi – przede wszystkim mieszkańców, a także dla turystów. W Gdańsku w ostatnich 15 latach poddano rewaloryzacji lub remontowi 271 ulic o łącznej długości ponad 250 km, w tym na Starym i Głównym Mieście tylko 5,2 km. Na Długim Targu organizowanych jest wiele imprez, które wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Obecna nawierzchnia jest podatna na uszkodzenia, dlatego należy zbudować nową o właściwej podbudowie.

Podczas konferencji wybrani eksperci Rady Programowej wygłosili tematyczne referaty: Ewa Barylewska-Szymańska (Ul. Długa i Długi Targ na przestrzeni wieków), Łukasz Pancewicz (Współczesne realizacje ulic – budowanie przestrzeni dla ludzi), Małgorzata Kolesińska (Ulica Długa i Długi Targ. Aktualny stan techniczny i estetyczny). Natomiast Piotr Paluchowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska opowiedział o dawnych mieszkańcach Drogi Królewskiej, a zastępca dyrektora ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej Michał Szymański omówił plan działań związanych z przebudową ulicy Długiej i Długiego Targu oraz zapowiedział usunięcie w najbliższym czasie instalacji informacyjnych, czyli kontrowersyjnych żółtych plam na ul. Długiej i Długim Targu, które wywołały zgodny sprzeciw i oburzenie bardzo wielu mieszkańców Gdańska.

Konferencja rozpoczęła etap konsultacji społecznych dotyczących przebudowy Drogi Królewskiej. W ich zakresie przewidywane są kwietniowe warsztaty dla mieszkańców oraz osobne warsztaty dla interesariuszy, które będą prowadzone w formule World Cafe, pozwalającej łatwo i szybko zintegrować wiedzę uczestników w danym temacie. Dodatkowo przewidziano przeprowadzenie sondy społecznej oraz ankiet, a także opracowań studenckich dotyczących propozycji przebudowy. Podsumowaniem działań przedinwestycyjnych będzie seminarium eksperckie z udziałem Rady Programowej oraz ekspertów zewnętrznych, którego efektem będzie wskazanie ogólnych wytycznych do przebudowy Traktu Królewskiego. Terminy, organizacyjne szczegóły będą aktualizowane na specjalnej stronie internetowej: www.dluga-gdansk.pl Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2019 po uprzednim opracowaniu koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej.

Zastępca dyrektora ds. Dziedzictwa Kulturowego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Ewa Barylewska – Szymańska podsumowała temat z nadzieją:

Z optymizmem patrzymy w przyszłość, przebudowa niesie ogromne szanse na wypracowanie koncepcji, która otworzy tę przestrzeń dla mieszkańców, wniesie w nią zieleń, oddech, przyciągnie wszystkich, którzy szukają wytchnienia pośród miejskiej tkanki. Ulica Długa i Długi Targ muszą ponownie stać się wartościowym wnętrzem urbanistycznym.

Tekst: Dominika Ikonnikow