W Domu Uphagena odbył się kolejny wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Bohaterem wieczoru był Jan Daniluk, który wygłosił prelekcję: „Gdańsk 1939–1945. Życie miasta – nowa perspektywa”.

Jan Daniluk

Wystąpienie przybliżyło pomijane dotąd aspekty z dziejów wojennego Gdańska – zmiany demograficzne oraz przestrzenne miasta, warunki życia codziennego jego mieszkańców, rozwoju życia sportowego i kulturalnego, gwałtowne zmiany na rynku pracy i w gospodarce, wreszcie powstanie nowych struktur administracji państwowej oraz partyjnej (NSDAP).

Jan Daniluk jest historykiem w Dziale Naukowym Muzeum II Wojny Światowej, a także doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2009-2015 pracował w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej związany był z Parkiem Kulturowym Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” (w okresie 2008-2009 był pracownikiem etatowym). W celu popularyzacji wiedzy historycznej współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, środowiskiem trójmiejskich przewodników czy radami dzielnic. Jest także autorem bloga na stronie Radia Gdańsk. Jest pasjonatem i badaczem historii Gdańska, przede wszystkim schyłku XIX stulecia i 1. połowy XX wieku.

Dzieje się w Domu Upghagena

Zapraszam do wysłuchania wykładu:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UBBMbTbiDd4[/youtube]

Dziękuję Dominice Ikonnikow i Joannie Kruszewskiej za pomoc przy realizacji nagrania:)