O dziele Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, które ukazało się drukiem w 1543 r i spowodowało rewolucję naukową, słyszał niemal każdy Polak. Z tego, że zanim owo dzieło ujrzało światło dzienne, w Gdańsku zostało wydane krótkie kompendium heliocentrycznej teorii wielkiego astronoma, zdają sobie sprawę nieliczni…

O badaniach prowadzonych przez Kopernika, doskonale wiedział jego przyjaciel, niemiecki matematyk, Jerzy Joachim von Lauchen, znany jako Retyk. Po zapoznaniu się z kopernikańską teorią, skutecznie przekonał mistrza, do jej wydania, co nastąpiło już w 1540 r. w Gdańsku. Druku podjęła się oficyna wydawnicza Franciszka Rhodego, a dzieło przybrało tytuł Narratio Prima. Był to pierwszy krok do ogłoszenia światu rewolucji naukowej. Cztery lata później Kopernik opublikował dzieło swojego życia – „O obrotach ciał niebieskich”.

– Mamy moralne prawo twierdzić, że Gdańsk zmienił losy świata – podsumował to wydarzenie Andrzej Rybicki, uczestnik piątkowej uroczystości w Filii Gdańskiej, podczas której został zaprezentowany reprint Narratio Prima, ufundowany przez prezesa Fabryki Cukierniczej „Kopernik” – Przemysława Myśliwego. Numerowane egzemplarze dzieła zostały wręczone Prezydentowi Miasta Gdańska – Pawłowi Adamowiczowi, dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – Pawłowi Braunowi, profesorowi Andrzejowi Januszajtisowi, Arturowi Górskiemu z czasopisma Focus Historia, Andrzejowi Rybickiemu z Kamienicy Gotyk oraz Zbigniewowi Walczakowi z Filii Gdańskiej. Ten ostatni egzemplarz będzie udostępniony do wglądu mieszkańcom Gdańska.

Spotkanie urozmaiciła opowieść Przemysława Myśliwego o procesie produkcji reprintu, prelekcja Andrzeja Januszajtisa o Retyku oraz zapowiedź wydania przez Artura Górskiego sensacyjnej powieści związanej z… Mikołajem Kopernikiem. Specjalnym gościem uroczystości był nauczyciel filozofii i pisarz ze Szwecji Kurt Olsson, który opowiedział o swojej pasji związanej z poznawaniem ewolucji teorii heliocentrycznej.

Narratio Prima czeka na zaciekawionych mieszkańców w bibliotece przy ul. Mariackiej, a Kopernik powoli wrasta w historię Gdańska.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZBhHtvxBDpU[/youtube]