Zjazd Letniczan jest corocznym świętem obecnych i byłych mieszkańców, sympatyków i przyjaciół Letnicy. Mają oni wyjątkową okazję spotkać się, wymienić opiniami i wspomnieniami. Tegoroczna, trzecia już, edycja Zjazdu Letniczan, która odbyła się 26 lipca 2014 r. w Klubie Kultury Gama Gdańskiego Archipelagu Kultury, była jednakże wyjątkowa pod wieloma względami.

III Zjazd Letniczan

Uczestnicy III Zjazdu Letniczan / Fot. Zbigniew Petrak

Kończy się powoli okres rewitalizacji dzielnicy. Jest to czas ewaluacji, refleksji na temat tego, co zostało osiągnięte, jakie zmiany zaszły w warstwie architektonicznej i społecznej. Już otwierająca zjazd wystawa swoim tytułem „Oblicza Letnicy” podkreślała proces przemian zachodzących w dzielnicy. Fotografie, na których widniały wydarzenia z poprzednich zjazdów, realia, które uległy zmianie, miejsca, które przybrały nową formę – wszystko to składa się na obraz Letnicy gruntownie odmienionej.

Charakter owej zmiany był przedmiotem prelekcji Tomasza Snarskiego, wybitnego letniczanina młodego pokolenia, prawnika, poety, humanisty.

– Dlaczego nazwałem swoje wystąpienie „Było sobie Letniewo”? Ponieważ nie ma już Letniewa, jest Letnica.” – konkluduje Snarski.

Te słowa są swoistym aksjomatem dla rozważań letniczanina. Zmiany rewitalizacyjne doprowadziły do zniekształcenia tożsamości dzielnicy, w głównej mierze dlatego, że realizowane były bez rzeczywistej konsultacji z mieszkańcami. Jak zauważa autor: – Decydowano o nas, ale bez nas i nie dla nas. Dzielnica stała się ofiarą marzeń miasta o reprezentacyjnym stadionie, okolicy którego nie szpeci zniszczona zabudowa.

Krytyczny wykład Snarskiego spotkał się z aprobatą zebranych gości.

Po prelekcji goście mieli okazję pozować do wspólnej fotografii letniczan, wykonanej przez Zbigniewa Petraka, oraz zostawić pamiątkowy wpis w księdze gości. Finał wieczoru stanowił koncert letnieńskiej grupy muzycznej „Retro”. Muzycy kwartetu sprawnie odegrali kilka coverów klasyki rocka, polskich piosenek z gatunku muzyki popularnej, oraz kilka kompozycji autorskich. Zespół sowicie oklaskiwany opuścił scenę około godziny 17:30, kończąc tegoroczną edycję Zjazdu Letniczan.

Zjazd Letniczan na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń dzielnicy pokazując, jak ważny dla każdej społeczności jest dyskurs tożsamościowy, wspólnotowy charakter społeczności i pielęgnacja pamięci o historii dzielnicy, tym bardziej, jeśli jest ona tak ciekawa jak historia Letnicy.

Tekst: Piotr Gierzyński