Od maja 2015 r. w siedzibie dawnego Dworca Morskiego w Gdyni, funkcjonuje Muzeum Emigracji. Z aparatem fotograficznym odwiedziła je Ewa Maciejczyk.

Dworzec Morski w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni

Zdjęcia Ewy Maciejczyk