Trwa plebiscyt Najlepszy Dzielnicowy Roku, można w nim wziąć udział do 15 grudnia 2011 r.

Plebiscyt zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, skierowany do mieszkańców Województwa Pomorskiego, ma na celu przybliżenie mieszkańcom województwa, w tym Gdańska, Sopotu i Gdyni, sylwetek policjantów pracujących w poszczególnych dzielnicach.

W moim pojęciu jest jednak głównie sprawdzianem, na ile my, mieszkańcy znamy naszych policjantów. Ja, nazwisko „mojego” dzielnicowego poznałam dzięki ankiecie zamieszczonej na portalu www.wrotapomorza.pl. Niczego więcej o nim nie wiem…

Każda działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w dzielnicach i wzmocnienia więzi pomiędzy policjantami a mieszkańcami jest pożądana i korzystna. Ja jednak, zanim zagłosuję na „mojego” dzielnicowego chciałabym mieć okazję poznania go, niekoniecznie przy okazji wezwania do interwencji. O spotkaniach z dzielnicowymi dotychczas nie słyszałam, ale napiszę do Komisariatu IX Policji w Gdańsku – Osowa, dowiem się:)

Warto dodać, że tytuł Najlepszego Dzielnicowego Roku 2011 przypadnie jednemu dzielnicowemu z każdego powiatu, który uzyska największą liczbę głosów. Wyniki zostaną ogłoszone na początku stycznia 2012 r. Głosować można na stronie internetowej: www.wrotapomorza.pl .