Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają na wykład Jana Daniluka – ” Korporacja akademickie w Gdańsku (1904 – 2011)

Korporacje akademickie - wykład

Jan Daniluk na Mariackiej