Tradycja gdańskich kalendarzy sięga XV wieku. Powstawały one w środowisku najwybitniejszych uczonych, ciesząc się wielką popularnością wśród mieszczan Gdańskich o niższej kulturze umysłowej, jak i wśród dobrze wykształconych obywateli nadmotławskiego grodu, przedstawicieli Rady Miasta, artystów i profesorów gdańskich uczelni.

Kalendarz Gdański
Kalendarze gdańskie cieszyły się też wielką popularnością w całej Europie, gdyż zawierały one praktyczne porady z zakresu lecznictwa, żywienia, aktywności fizycznej, historii Pomorza oraz zwyczajów i obyczajów.
Wydawnictwo Athenae Gedanenses, nawiązując do tej bogatej tradycji, kolejny raz przygotowało książkowy Kalendarz Gdański, wzbogacony siedemnastowiecznymi rycinami z Janem Heweliuszem i gdańską astronomią. Kalendarz ten jest propozycją kalendarzy tematycznych, które każdego roku będą Państwu nie tylko ułatwiać organizację czasu, ale również przybliżać tajemnice wspaniałego miasta Gdańska, nie bez powodu nazywanego „Diamentem w Koronie Rzeczypospolitej”, czy też „Wenecją Północy”. Kalendarze można nabyć w Wydawnictwie Athenae Gedanenses lub księgarni Ossolineum.

www.athenaegedanenses.pl