Gdańsk jest najczystszym polskim miastem pod względem ilości cząstek PM10, czyli pyłu o wielkości poniżej 10 mikronów.

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Gdańsk jest najczystszym polskim miastem pod względem ilości cząstek PM10, czyli pyłu o wielkości poniżej 10 mikronów, który może wnikać w nasze płuca i powodować groźne choroby – tak wykazał raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w 1100 miastach na całym świecie przeprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Średnie stężenie PM10 w Gdańsku wynosi 18 mikrogramów na metr sześcienny. Dla porównania – w mieście znajdującym się na ostatnim miejscu w Polsce – stężenie to wynosi 64 mikrogramów.

W Gdańsku już od 1993 roku istnieje regionalna sieć monitoringu atmosfery – jest to 5 automatycznych stacji pomiarowych, które prowadzą ciągłe pomiary zanieczyszczeń powietrza oraz parametrów meteorologicznych. Informacja o aktualnym stanie jakości powietrza jest dostępna na stronie internetowej miasta – www.gdansk.pl.

W roku 2005 poprzez stronę internetową wprowadzona została informacja o aktualnej jakości powietrza określona w bezwymiarowych jednostkach i umownej skali opisowej (np. bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły, bardzo zły) w postaci „Atmoludka”.

Od 2006 roku indeks jakości powietrza przekazywany jest także poprzez sieć monitorów zlokalizowanych na terenie miasta. Stanowią one jasną i czytelną informację o stanie powietrza atmosferycznego w aglomeracji Gdańskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym.