Komunikat Biura Prasowego UM Gdynia:

Elektrociepłownie Wybrzeże SA informują i zarazem uprzedzają, że dzisiaj (21 lutego) do godz. 20.00 nad Elektrociepłownią Gdyńską może pojawić się ciemny dym z komina. Nie należy się tym jednak niepokoić, ponieważ prowadzony będzie rozruch kotła. Dopuszczalne stężenia emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń nie zostaną przekroczone.