Projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury – 200 lat kąpieliska w Brösen, realizowany jest w partnerskiej współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Projektornią Gdańskiego Archipelagu Kultury, Biblioteką Gdańską PAN, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku – w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Obecny projekt jest kontynuacją zdarzenia naukowo-artystycznego pn. „Gdańsk – miasto nad wodą”, realizowanego podczas VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Jubileusz powstania kąpieliska w Brösen skłania do spojrzenia na historię i współczesność tej części Gdańska. Nadmorskie położenie dzielnicy było wyznacznikiem jej rozwoju – pomysłem na codzienne bytowanie mieszkańców, które wyraziście dookreślało charakter tej przestrzeni miasta. Przekazy ikonograficzne i literackie ukazują dawne Brzeźno podporządkowane logice szerszych związków z wodą. Dzisiaj aglomeracja miejska ulega kolejnym przemianom, potencjał wody w tkance miasta dostrzegają i władze miasta, i planiści, urbaniści oraz architekci. W jakim stopniu rozwój nadwodnych przestrzeni Gdańska wynika z ich położenia? Czy istnieje spójna koncepcja organizowania życia miasta wokół wody? To są pytania, na które – zwłaszcza w opracowaniu wizji rozwoju Brzeźna – trzeba dziś odpowiedzieć.

Realizacja przedsięwzięcia w konkretnej przestrzeni dzielnicy Gdańska ma, w zamierzeniu organizatorów, przyczynić się do kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej – miejsca ekspresji artystycznej i codziennej aktywności mieszkańców.

Program:

27-29 maja

200 lat kąpieliska w Brösen/Brzeźnie – wystawa o miejscu, ludziach i historii. Plansze ekspozycji, umieszczone w konkretnej przestrzeni Brzeźna, towarzyszą trzydniowym działaniom.

Koncepcja wystawy: dr inż. arch. Jakub Szczepański

Projekt plansz: Anna Witkowska-Gbureck, Monika Wróblewska, Anna Zawistowska

piątek, 27 maja

czas: godz. 16.30–20.00

miejsce spotkania: Dzienny Dom Pomocy „Pod Cisem”, ul. Sternicza 2

Brzeźno – moja dzielnica – wystawa prac uczestniczek (12–15 lat) warsztatów fotografii Klisze i piksele. Edukacja wizualna: Moniki Stępień, Dominiki Grzybowskiej, Weroniki Grzybowskiej, Julii Skorek, Zuzanny Gosk, Pauliny Jakubek, Patrycji Moeller, Katarzyna Gorgolewskiej, Klaudii Bieńkowskiej.

organizator: Projektornia GAK, Stowarzyszenie Arteria

kuratorki: Ewelina Damps, Anna Miler.

Brösen, rok 1811 – debata z udziałem: Małgorzaty Omilanowskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej, Janusza Dargacza, Jakuba Szczepańskiego, Stanisława Flisa

moderator: Waldemar Nocny

Brzeźno, rok 2011 – debata z udziałem: Katarzyny Rozmarynowskiej, Edyty Damszel-Turek, Aleksandry Gromnickiej, Jadwigi Kopeć, ks. Bernarda Zielińskiego, Jakuba Szczepańskiego

moderator: Lucyna Nyka

Wizje Brzeźna – wystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej: Agnieszki Szanowskiej, Magdaleny Borkowskiej, Michała Kraski, Anny Sychty

Wystawa otwarta będzie do 10 czerwca 2011 w godzinach 10.00–15.00 (z wyjątkiem sobót i dni świątecznych).

sobota, 28 maja

wędrówka I – kolonia rybacka Brzeźna

miejsce spotkania: przed kościołem św. Antoniego Padewskiego, ul. Dworska 2

czas: godz. 10.00–12.00

Prowadzą m.in.: Lucyna Nyka, Jakub Szczepański, Stanisław Flis, Klaudiusz Grabowski

 

wędrówka II – fortyfikacje nadbrzeżne – Bateria Plażowa, Bateria Wiejska, Bateria Portowa

miejsce spotkania: ul. Zdrojowa wejście do Parku Brzeźnieńskiego

czas: godz. 14.00–16.00

Prowadzą m.in.: Arkadiusz Woźniakowski, Jan Daniluk, Jakub Szczepański, Stanisław Flis

 

Przywołanie Brösen

scenki rodzajowe i etiudy teatralne w wykonaniu Kolektywu Artystycznego SIEdzieje

niedziela, 29 maja

czas: godz. 10.00–14.00

miejsce spotkania: ul. Zdrojowa, przed wejściem do Parku Brzeźnieńskiego

Prowadzą m.in.: Katarzyna Rozmarynowska, Janusz Dargacz, Mieczysław Abramowicz, Jakub Szczepański, Stanisław Flis, Klaudiusz Grabowski

Topografia kurortu Brösen/Brzeźno – gra miejska rozpisana na cykl przystanków, oswajająca historię rozwoju dzielnicy w powiązaniu z miejscami i losami ludzi. Wielowątkowość brzeźnieńskiej mozaiki będzie zbudowana z archiwalnych wypisów, opowieści mieszkańców i narracji literackich – ilustrowanych planszami tematycznymi i wzbogaconych artystycznymi działaniami, w wykonaniu aktorów z agencji artystycznej Forma

Reklamy kurortu Brösen – melorecytacje reklam przedwojennego kurortu – działania Teatru Lustra Strona Druga: Monika Bartoszewicz, Adam Akerman, Weronika Podlesińska (muzyka), Maciej Gorczyński (reżyseria), scenografia – makieta Hali Plażowej

Zabronowane! zabronione plaże – działanie teatralne o ucieczkach obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z Brzeźna do Szwecji, w wykonaniu Teatru Lustra Strona Druga: Monika Bartoszewicz, Adam Akerman, Maciej Gorczyński (reżyseria)

Koncert zespołu muzycznego NeoQuartet w składzie: Karolina Piątkowska-Nowicka (I skrzypce), Paweł Kapica (II skrzypce), Michał Markiewicz (altówka), Krzysztof Pawłowski (wiolonczela)

Realizacja projektu wymaga interdyscyplinarnego podejścia i wieloaspektowego spojrzenia na dziedzictwo kulturowe Brzeźna oraz na kierunek i charakter dalszych przeobrażeń dzielnicy. Współautorzy projektu reprezentują więc różne dyscypliny wiedzy, a co za tym idzie – różne placówki naukowe i instytucje kultury. Ważnym dopełnieniem będzie głos liderów działań społecznych. Wśród nich są m.in.:

dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – Wydział Architektury PG

dr Katarzyna Rozmarynowska – Wydział Architektury PG

dr inż. arch. Jakub Szczepański – Wydział Architektury PG

dr inż. arch. Robert Hirsch – Wydział Architektury PG

dr inż. arch. Bartosz Macikowski – Wydział Architektury PG

mgr inż. Jadwiga Kopeć – Polski Klub Ekologiczny

Jadwiga Pankau – Biuro Rozwoju Gdańska

Mieczysław Abramowicz – Muzeum Narodowe w Gdańsku

mgr Janusz Dargacz – Muzeum Historii Miasta Gdańska

prof. Małgorzata Omilanowska – Instytut Historii Sztuki UG

mgr Stanisław Flis – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku

mgr Waldemar Nocny – autor „ Brzeźno”, seria „Gdańskie dzielnice”, Gdańsk 2004

mgr Klaudiusz Grabowski – historyk, Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG

mgr Aleksandra Gromicka – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UG

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz.

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury

Współorganizatorzy: Projektornia Gdański Archipelag Kultury, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, Dzienny Dom Pomocy „Pod Cisem”, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej

Projekcje artystyczne: Stowarzyszenie Arteria, Agencja Artystyczna Forma, Teatr Lustra Strona Druga, Kolektyw Artystyczny SIEdzieje

Współpraca: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, O. Michał Mitka, Przeor Klasztoru Dominikanów w Gdańsku

Pomysłodawczyni i kuratorka projektu: Bronisława Dejna

Konsultacja naukowa: dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dr inż. arch. Jakub Szczepański

Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Pękała