Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza na wystawę „Niniejszym przekazuję… Dary i zakupy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”.

Wystawa prezentować będzie nabytki Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z lat 2008-2011. Uwzględnione zostały znaczące zakupy, a przede wszystkim darowizny, których w ostatnim czasie było niemało. Wybrano eksponaty reprezentujące różne dziedziny sztuki i historii. Obok grafiki i malarstwa znalazły się fotografie, broń, numizmaty, dokumenty a także przedmioty codziennego użytku.

Do cenniejszych eksponatów należy z pewnością zbiór znaczków pocztowych z okresu Wolnego Miasta Gdańska przekazany przez prof. Wiktora Askanasa, wykładowcę University of New Brunswick w Kanadzie oraz dary od norweskiej rodziny Sondenaa, która odwiedziła Gdańsk w październiku zeszłego roku, dzieląc się z nami wzruszającą historię swojej rodziny. W przekazanym zbiorze znajdują się m.in. unikatowe barwne slajdy ukazujące Gdańsk i okolice w roku 1943, czyli przed zburzeniem miasta a także czapka studencka Polskiej Szkoły Handlowej przy Długich Ogrodach. Wyeksponowany zostanie również zbiór grafik autorstwa Johana Carla Schultza i Bertholda Hellingratha otrzymany od Hansa Jobsta Siedlera. Nie zabraknie także mniejszych, ale równie istotnych jako źródło historyczne podarunków.

Celem wystawy jest ukazanie coraz częstszego w ostatnich latach procesu przekazywania do muzeów rodzinnych pamiątek i kolekcji, które pozostając w rękach prywatnych nigdy nie trafiłyby do szerszego odbiorcy. Podkreślenie faktu, że zarówno dawni mieszkańcy miasta jak i osoby niebezpośrednio związane z Gdańskiem często zdają sobie sprawę, z nierzadko bezcennej wartości dokumentalnej darowanych przedmiotów.

Tytuł: Wystawa „Niniejszym przekazuję…”
Lokalizacja: Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46, Gdańsk
Data rozpoczęcia: 2012-02-23
Data zakończenia: 2012-04-09