Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, zapraszają na wykład dr. inż. Grzegorza Szychlińskiego – „Zegar Pulsarowy w Gdańsku”. Prelekcja wpisuje się w ramy cyklu Politechnika Otwarta.

 Tytuł: Wykład – Zegar Pulsarowy Gdańsk 2011
Lokalizacja: Sala nr 300 Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-01-10
Godzina zakończenia: 19:00