Święto ulicy Jana Uphagena. Poznaj patrona, dowiedz się więcej o domach, przejdź się po parku, pograj w tenisa, skosztuj dań, posłuchaj jazzu, porozmawiaj z mieszkańcami…

– 15 września 2012 roku zapraszamy gdańszczan i mieszkańców metropolii, którzy zechcą poznać dokładniej dzieje części Wrzeszcza związanej niegdyś z rodziną Uphagenów – mówi dr Ewa Barylewska-Szymańska, kierownik Oddziału Dom Uphagena Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, sekretarz Towarzystwa Dom Uphagena, autorka koncepcji Święta. – Zaprezentujemy dzieje tego obszaru, losy podmiejskiej siedziby Jana Uphagena, parku im. Jana Uphagena, zapoznamy uczestników z historią zabudowy wzniesionej na tym terenie w początkach XX w.

Przy obecnej ul. Grunwaldzkiej 5 znajdował się dwór Jana Uphagena – Mon Plaisir. Budynek, wraz z założeniem parkowym, Jan nabył stosunkowo późno, osiem lat przed śmiercią, w tym dworze zmarł a posiadłość objął jego bratanek – Jan Karol Ernest. Dwór w roku 1813, w czasie oblężenia i walk związanych z okresem napoleońskim, został zniszczony. Kolejny dwór bratanek wybudował na fundamentach dworu swego stryja Jana Uphagena w 1814 roku. Stoi on do dziś, jest jednym ze starszych zachowanych obiektów tego typu w Gdańsku. Niestety, znajduje się w fatalnym stanie. Do niedawna działał tam Pałac Ślubów, dziś jest to siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, które nie ma odpowiednich funduszy na kosztowny remont.
Tereny należące niegdyś do Jana Uphagena we Wrzeszczu na początku XX wieku zakupiło miasto, postały tam luksusowe wille w ogrodach, na części terenu wybudowano dzisiejszą Politechnikę. Mieszkańcy wywalczyli w początkach XX w. utworzenie parku, którego relikty pozostały do dziś. Warto poznać dokładniej ten obszar…

W tym dniu zaplanowano wiele atrakcji – turniej tenisowy o puchar im. Jana Uphagena, zajęcia plastyczne dla dzieci, loterię fantową, koncert muzyki jazzowej i coś dla podniebienia – dania przygotowane według gdańskich starych receptur. Poznamy również losy najstarszych powojennych mieszkańców ulicy Uphagena, którzy przybyli tutaj w 1945 roku z Kresów Wschodnich i z Warszawy. Gra terenowa i prelekcje przypomną starszą historię tego obszaru.
Święto ulicy Jana Uphagena we Wrzeszczu jest integralną częścią obchodów 100 – lecia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

W sąsiedztwie ul. Uphagena
Książki pani Kowalskiej, czyli biblioteka we Wrzeszczu

Organizatorzy: Towarzystwo „Dom Uphagena”, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, AZS, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Kapituła Gdańskie Smaki, Stowarzyszenie Muzyczne „Forza”, Kultura Miejska, Portal Wrzeszcz.info.pl

Program festynu:
• Wystawa plenerowa: historia posiadłości państwa Uphagenów i parku im. Jana Uphagena na podwórzu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
• Zwiedzanie parku w towarzystwie pani dr Katarzyny Rozmarynowskiej z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
• Turniej tenisowy o puchar im. Jana Uphagena (organizator AZS)
• Zajęcia plastyczne dla dzieci – przygotowanie: Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy
• Zwiedzanie dworu Uphagenów i kwartału okolicznej zabudowy w towarzystwie wolontariuszy przeszkolonych przez członków Towarzystwa „Dom Uphagena”
• Prezentacje multimedialne w dworze Uphagenów połączone z prelekcjami na temat historii terenu wokół dzisiejszej ulicy Jana Uphagena (dr Ewa Barylewska-Szymańska, dr Zofia Maciakowska).
• Spotkanie z najstarszymi mieszkańcami ulicy Jana Uphagena (spotkanie przygotowuje i rozmowę prowadzi red. Katarzyna Korczak)
• Wystawa zdjęć parków wrzeszczańskich, w tym parku Jana Uphagena autorstwa Iwony Delegiewicz z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego
• Gdańskie dania (wg. przepisów z gdańskich książek kucharskich) na podwórzu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Fundacja RC – przygotowuje Kapituła Gdańskie Smaki
• Koncert muzyki jazzowej – przygotowuje Stowarzyszenie Muzyczne „Forza”
• Gra plenerowa (dla rodzin)
• Loteria fantowa na rzecz Hospicjum im. Księdza Dutkiewicza we Wrzeszczu. Każdy los wygrywa, wśród fantów między innymi: prace artystów nieprofesjonalnych ze Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. Mariana Mokwy, fotografie artystyczne członków Gdańskiego towarzystwa Fotograficznego, wydawnictwa muzealne (w trakcie ustaleń).
• „Gdański stragan” (sprzedaż wydawnictw, wyrobów artystycznych, pamiątek), pod hasłem: Wszystko wokół Gdańska

Uczestnicy otrzymają też ulotkę z trasą zwiedzania i opisem miejsc wartych odwiedzenia

Autorka tekstu: Katarzyna Korczak

Tytuł: Święto ulicy Jana Uphagena
Lokalizacja: Park im. Jana Uphagena, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2012-09-15
Godzina zakończenia: 18:00

O Święcie ulicy Jana Uphagena (w tym szczegółowy program) pisze Marek Barski