Jest to piąty z cyklu wykładów Huberta Bilewicza „ZDA(e)RZENIA Sztuki”. Sztuka zdarza się wszędzie: świątynie, muzea, galerie, ulice… To tu, to tam coś się dzieje w świecie sztuki… Tu i teraz; wczoraj bądź jutro; daleko i blisko; w Gdańsku, Warszawie czy Nowym Jorku.

ikm

Piąty z cyklu wykładów Huberta Bilewicza „ZDA(e)RZENIA Sztuki” odbędzie się we wtorek, 26 lutego o godz. 19.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Podczas spotkania zatytułowanego „Potęga malarstwa”, Hubert Bilewicz, historyk sztuki i nauczyciel akademicki (UG), zestawi obraz Piotra Potworowskiego pt. „Brzeg morski z niebieską łódką” ze słynnym filmem „Beta Nassau” Piotra Wyrzykowskiego, najbardziej malarską pracą spośród polskiego video artu. Jak malarstwo inspiruje twórczość, która nie sprowadza się jedynie do płaszczyzny tradycyjnego płótna? Posłuchamy w najbliższy wtorek w IKM. Wstęp wolny.
Co miesiąc, we wtorki, Hubert Bilewicz omawia współczesną sztukę tworzoną w Gdańsku, dla Gdańska czy przez gdańskich artystów i artystki przez pryzmat nieoczywistych i często ostrych zestawień – różnych faktów artystycznych, rozmaitych osobowości twórczych, odmiennych realizacji artystycznych. Temat najbliższego (26 lutego), piątego już wykładu to „Potęga malarstwa (Piotr Potworowski, Brzeg morski z niebieską łódką vs. Piotr Wyrzykowski, Beta Nassau)”.

Wprowadzenie do tematu:
Afirmacja malarstwa i trwałość tradycji kolorystycznej w dwudziestowiecznej sztuce polskiej stanowią o jej specyfice, lecz równocześnie mogą być postrzegane jako akademicki balast bądź wyraz paseizmu. Dotyczy to zwłaszcza środowiska szkoły sopockiej. Jednak w połowie lat 50. odwilżowe „rozmalowanie” stało się właśnie jednym z najbardziej charakterystycznych symptomów demontażu socrealizmu. Brzeg morski z niebieską łódką Piotra Potworowskiego pozwala się nam delektować walorami koloru oraz zanurzyć w materii malarskiej z pogranicza tradycyjnego pejzażu i nowoczesnej abstrakcji. Obecnie malarstwo nie jest już zapewne najważniejszą ze sztuk wizualnych, niemniej nieustannie potrafi stymulować twórczość, która nie sprowadza się jedynie do płaszczyzny tradycyjnego płótna, pokrytego kolorami w określonym porządku. Przykładem tego jest słynny film Beta Nassau Piotra Wyrzykowskiego, niewątpliwie najbardziej malarska praca spośród polskiego video artu.

Terminy kolejnych wykładów:
*26 marca – Postsekularne gesty (Robert Rumas, Termofory vs. Mateusz Pęk, Technosakralizacja kościoła katolickiego)
*16 kwietnia – Rytuały sztuki / rytuały codzienności (Julita Wójcik, Obieranie ziemniaków vs. Katarzyna Józefowicz,Dywany; Miasto; Habitat)
*14 maja – Dzieje grzechu (Dorota Nieznalska, Pasja vs. Andżelika Fojtuch, Zło-dzieje)
*11 czerwca – Polonia (pawilony polskie na Biennale Architektury w Wenecji: 2004 – Jacek Dominiczak, Dominik Lejman vs. 2012 – Katarzyna Krakowiak)

ZDA(e)RZENIA SZTUKI
Sztuka zdarza się wszędzie: świątynie, muzea, galerie, ulice… To tu, to tam coś się dzieje w świecie sztuki… Tu i teraz; wczoraj bądź jutro; daleko i blisko; w Gdańsku, Warszawie czy Nowym Jorku. Wydarzenia artystyczne: artefakty, realizacje, projekty, wystawy… wyznaczają obszar, rytm i tempo art worldu. Terytorium sztuki wydaje się dziś nie mieć granic; obszary jej egzystencji i aktywności zdają się dotyczyć wszystkiego i wszystkich, choć dotykają chyba jednak nielicznych… są ważne tak naprawdę tylko dla niewielu. Jej przejawy zawsze były widoczne w świecie, choć nierzadko trudno było je od razu dostrzec, zaś czasami niełatwo było na nie patrzeć. Ostatnie stulecie bogate było w niezliczone zdarzenia artystyczne, jednocześnie obfitowało również w swoiste „zderzenia” w polu sztuki: estetyk, postaw, dzieł… Istotą cyklu wykładów jest przyjrzenie się takim wybranym sytuacjom, zestawienie czasem bliskim, czasami zaś odległych realizacji. Porównywanie jest przecież podstawowym zabiegiem w akademickiej historii sztuki. Szukanie powiązań, relacji, związków, wskazywanie paraleli może ciekawić i wciągnąć! Zwłaszcza tam, gdzie są one zrazu niedostrzegalne bądź pozornie niewspółmierne. Zderzanie ze sobą różnych faktów artystycznych, rozmaitych osobowości twórczych, odmiennych realizacji dynamizuje i tak będący w nieustannym ruchu współczesny świat sztuki oraz pole aktualnej historii sztuki. Zderzenia generować mogą dodatkową energię, stymulować do twórczego patrzenia. Chciałbym spojrzeć na współczesną sztukę tworzona w Gdańsku bądź dla Gdańska czy choćby przez gdańskich artystów i artystki przez pryzmat takich właśnie nieoczywistych i często ostrych zestawień. Obecność Gdańska na mapie współczesnej sztuki jest bowiem zarówno faktem, jak również zobowiązaniem czy wyzwaniem: dla tworzących, dla patrzących, dla uczestniczących…
Hubert Bilewicz

Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Kilkanaście ostatnich lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, architektury i dizajnu oraz gender studies. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum.

Tytuł: Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na wykład Huberta Bilewicza „ZDA(e)RZENIA Sztuki”
Lokalizacja: ul. Długi Targ 39/40, Instytut Kultury Miejskiej
Godzina rozpoczęcia: 19:00
Data: 2013-02-26