Wrzeszcz Dolny jest pierwszą dzielnicą Gdańska, w której o wydatkach z budżetu będą mogli zadecydować sami mieszkańcy.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Informacja prasowa Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny:
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny postanowiła przeznaczyć na ten cel połowę środków, którymi dysponuje – 50 tysięcy zł. Jest to niewielka kwota, w skali wydatków z budżetu miasta, jednak i tak może zostać za nią zrealizowanych wiele drobnych projektów. Co najważniejsze jednak, jest to krok w stronę budowania rzeczywistej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

– Propozycje wydatków w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać sami mieszkańcy – mówi Ewa Lieder, przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny. – Grupa sąsiadów może zaproponować, na przykład, utworzenie nowego zieleńca z ławkami, z propozycją projektu edukacyjnego może wyjść również szkoła. Sfinansować można także wydatki dla klubu seniora. Tematyka projektów może dotyczyć wszystkiego, co mieści się w kompetencjach rady dzielnicy. Zgłoszone projekty będą na koniec oceniali sami mieszkańcy i jako radni deklarujemy, że decyzja mieszkańców będzie dla nas wiążąca.

Budżet obywatelski w Dolnym Wrzeszczu rozpocznie się od Forum Mieszkańców, czyli spotkania, podczas którego mieszkańcy będą dyskutować na temat przyszłości Dolnego Wrzeszcza. Spotkanie to ma stanowić także impuls dla oddolnych inicjatyw mieszkańców. Oprócz kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, mieszkańcy będą mogli zaproponować, poprzez radę dzielnicy, projekty większych wydatków z budżetu miasta Gdańska.

– Chcielibyśmy, aby mieszkańcy czuli się współgospodarzami swojej dzielnicy – wyjaśnia Ewa Lieder. – Dlatego ważne jest, by mieli wpływ na to, co się w niej dzieje. Poza tym wielką przyjemnością będzie dla nas spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o tym, jak może wyglądać nasza dzielnica.

Sala, w której odbędzie się Forum Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego, może pomieścić ok. stu osób. W trakcie przewidziana jest dłuższa przerwa na ciasto, herbatę lub kawę. Spotkanie jest składkowe, można więc na nie przynieść swoje wypieki.

Dodatkowe spotkanie informacyjne na temat budżetu obywatelskiego zaplanowane jest na 13 marca, o godz. 18.00, w gimnazjum nr 12, przy ul. Wrzeszczańskiej 29. Z kolei pomoc przy opisywaniu projektów będzie można uzyskać 15 marca, o godz. 18.00, w szkole podstawowej nr 24, przy ul. Lilii Wenedy 19.

Propozycje projektów w ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 23 marca w dwóch bibliotekach, które znajdują się na terenie Dolnego Wrzeszcza. Formularz dla projektów dostępny jest na stronie www.wrzeszczdolny.gda.pl. Do każdej propozycji projektu należy zebrać dziesięć podpisów mieszkańców, którzy popierają dany projekt. Głosowanie na najlepsze projekty zaplanowane jest na koniec marca.

Kontakt: Ewa Lieder, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, tel. kom.: +48 500 163 509, email: [email protected]

Tytuł: Forum Mieszkańców i budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym –
Lokalizacja: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Pestalozziego 7, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Data: 2012-03-10
Godzina zakończenia: 17:00