Tytuł: Dyskusja – „Prawo do miasta”
Lokalizacja: Sala historyczna BHP SG, ul. Doki 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2011-02-17

Res Publica Nowa oraz Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat zapraszają do udziału w dyskusji „Prawo do miasta”. Gościem specjalnym będzie prof. James Holston (University of California, Berkeley) – światowej sławy autorytet zajmujący się udziałem obywateli w życiu publicznym.

Ideą spotkania jest rozmowa o tym, czym jest prawo do miasta i w jaki sposób może być wykorzystywane przez mieszkańców. Gość konferencji prof. James Holston – jeden z czołowych współczesnych intelektualistów – zwraca uwagę na fundamentalny związek między urbanizacją a demokracją. Jego krytyka modernistycznej utopii miasta Brasilia oraz ostatnia książka „Zbuntowane obywatelstwo” pokazują, w jaki sposób miasto, jego przestrzeń i działania władz,wpływają na aktywność obywatelską.

Gdańsk 2016 inicjuje debatę poświęconą zaangażowaniu obywateli w życie miasta, ponieważ jest to istotny temat programu „Wolność Kultury. Kultura Wolności”. Jednym z powodów kandydowania Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w mieście.

„Prawo do miasta” to wspólne szukanie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób mieszkańcy mogą zmienić Gdańsk? Jak wykorzystywać prawo do wolności i demokrację na co dzień? W jaki sposób zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji?

Spotkanie rozpocznie wystąpienie James Holstona, po którym przewidujemy otwartą dyskusję, w której udział będzie mógł wziąć każdy uczestnik. Rozmowę prowadzić będą Artur Celiński i Kacper Pobłocki, redaktorzy prowadzący temat numeru Prawo do miasta „Res Publiki Nowej”.

Gdańsk 2016 jest współorganizatorem wizyty Jamesa Holstona w Polsce. Dyskusja „Prawo do miasta” w Gdańsku jest głównym wydarzeniem wizyty, spotkania odbędą
się także w Warszawie (16 lutego) i w Łodzi (18 lutego).

James Holston jest profesorem antropologii na University of California, Berkeley. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia obywatelstwa, demokracji i planowania przestrzennego amerykańskich oraz brazylijskich miast. Jest autorem książki „Insurgent Citizenship” – wielokrotnie nagradzanego studium kształtowania się pojęcia obywatelskości i prawa do miasta w Brazylii. Fragmenty tej książki zostały opublikowane w ostatnim numerze „Res Publiki Nowej” (jesień-zima 2011).

Partnerem jest Europejskie Centrum Solidarności.