Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Napoleon, Polska, Gdańsk| Debata o historii I Wolnego Miasta Gdańska


NAwigacja Wydarzeń

1 czerwca 1807 r. odbył się uroczysty wjazd Napoleona zdobytego przez wojska francuskie 27 maja Miasto Gdańsk. Na uroczystym obiedzie mianował głównodowodzącego oblężeniem marszałka księciem Gdańska i przy okazji obłożył miasto kontrybucją w wysokości 20 mln. franków. Miasto miało zapłacić połowę tej kwoty w gotówce, a połowę w towarach i produktach.

Podczas nadchodzącej debaty będziemy spierać się o wpływ Napoleona na Gdańsk i jego mieszkańców. O tym co było dobrego, co złego i jak należy oceniać ten okres rozmawiać będą:

prof. dr hab. Dariusz Nawrot
prof. dr hab. Edmund Kizik
prof. Andrzej Januszajtis
dr Sławomir Skowronek
dr Krzysztof Ostrowski
mgr Cezary Wołodkowicz

Pro­wa­dze­nie: dr Anna Łysiak–Łąt­kow­ska

16.00–16.10 / Otwar­cie debaty

dr hab. Wal­de­mar Ossow­ski, prof. UG – Dyrek­tor Muzeum Gdań­ska

mgr Woj­ciech Mie­nik – Wice­pre­zes Zarządu Fun­da­cji Napo­leona

16.15–16.55 / Wystą­pie­nia wpro­wa­dza­jące

prof. dr hab. Dariusz Naw­rot – Napo­leon a odbu­dowa Kró­le­stwa Pol­skiego

prof. Andrzej Janu­szaj­tis – Miej­sca w Gdań­sku zwią­zane z Napo­leonem

 

16.55–17.30 / Debata, część I

„Napo­leon a sprawa pol­ska”

17.30–18.00 / Prze­rwa na kawę

18.00–19.30 / Debata, część II

„Napo­leon i I Wolne Mia­sto Gdańsk”

 

Kiedy: 9 stycz­nia 2020 r., (czwar­tek), godz. 16:00
Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, Wielka Sala Wety, ul. Długa 46/46
Wstęp: bez­płatny
Limit miejsc: 60

Szczegóły

Data:
09/01/2020
Godzina:
15:00 - 18:30
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , ,

Organizator

Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47