Politechnika Otwarta zaprasza 12 stycznia o godz. 18, na wykład dr Katarzyny Jankowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i

Środowiska Politechniki Gdańskiej, zatytułowany „Mikroświaty Arktyki i Antarktyki”.

Spotkanie odbędzie się w sali 300 Gmachu Głównego, a poprzedzi je otwarcie wystawy.