Cyfrowe Morze to projekt WIMBP w Gdańsku, polegający na udostępnianiu on-line –tj. w Gdańskiej Bibliotece Cyfrowej – regionaliów, a w szczególności książek i czasopiśmiennictwa morskiego z czasów przed- i powojennych. Ważną rolę odgrywa tu prasa morska. Będąc w początkach tworzenia porozbiorowej Polski oraz po II wojnie światowej integralnym elementem życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego kraju, umożliwia poznanie wielu aspektów dziejów Pomorza.