Otagowane wpisy Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego