Otagowane wpisy Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku