Podczas majowych spacerów z cyklu Gdańskie Miniatury kontynuowany był temat stylów architektonicznych, które można wytropić w historycznym centrum Gdańska. Tym razem tematem przewodnim historyzm.

Gdańskie Miniatury

Gdańskie Miniatury na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń, których celem jest ułatwienie mieszkańcom poznania tzw. małej ojczyzny. Przez kilka lat projekt był przeznaczony wyłącznie dla dzieci i młodzieży z gdańskich szkół, dzięki dofinansowaniu projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w comiesięcznych spotkaniach z licencjonowaną przewodniczką Ewą Czerwińską, w tym roku mogą brać udział również rodziny i grupy nieformalne.

Organizatorem projektu jest Instytut Kultury Miejskiej.

Uczestnicy i uczestniczki majowych wędrówek (10 i 14 maja)  poznali obiekty, których architektura wpisuje się w historyzm, inaczej zwany neostylem.  Tak o stylach architektonicznych sprzed wieku pisze Klaudiusz Grabowski – autor trasy miniaturowego spaceru:

W XIX wieku nie obowiązywał jeden styl architektoniczny. Na początku stulecia popularny był wciąż styl klasycystyczny. Z czasem jednak w wielu państwach europejskich do głosu doszła fascynacja przeszłością. Odkrywano na nowo dawne style panujące w średniowieczu: romanizm i gotyk. Później zaczęto interesować się także stylami epoki nowożytnej, renesansem i barokiem. Architekci czerpali więc otwarcie z dawnych form, tworząc
projekty w stylach neoromańskim, neogotyckim, neorenesansowym czy neobarokowym. Ze względu na zainteresowanie starymi formami i przeszłością wszystkie te style opatrujemy wspólną nazwą: historyzm. Inne określenie tych licznych nurtów pojawiających się w architekturze XIX wieku to neostyle.
Szczególnie pod koniec XIX wieku projektanci inspirowali się nawet kilkoma stylami naraz. Czerpali na przykład równocześnie z baroku i renesansu, tworząc mieszankę nazywaną eklektyzmem.
W Gdańsku powstało wiele obiektów eklektycznych, neogotyckich, ale także neobarokowych i neorenesansowych.

Podczas wędrówki przewodniczka opowiedziała o najbardziej charakterystycznych obiektach historyzujących, powstałych na terenie historycznego centrum Gdańska – o tzw. trójkącie naukowym, czyli budynku I Liceum Ogólnokształcącego, Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej, Hali Targowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz przepompowni ścieków Ołowianka.

Zapraszam do wysłuchania skrótu narracji przewodniczki.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7sm9leT25rM[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nX6EZxzM2Kw[/youtube]

MKiDN