Rok 2012 cykl Gdańskie Miniatury zamknął spacerem opowiadającym o kobietach Solidarności. Trójmiejska młodzież poznała losy Anny Walentynowicz, Bożeny Rybickiej-Grzywaczewskiej, Joanny Dudy-Gwiazdy, Henryki Krzywonos i Aliny Pienkowskiej.

Stoczniowa trasa śladami kobiet Solidarności, wyjątkowo była dwuetapowa. Młodzież, która brała udział w projekcie 12 grudnia, wysłuchała wykładu  Tomasza Snarskiego – „Alina Pienkowska – Borusewicz – życie w służbie Solidarności„, i tak przygotowana ruszyła na spacer z licencjonowaną przewodniczką Ewą Czerwińską.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cCz_f1JOoPg[/youtube]

Dwie kolejne grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej, wędrowały po stoczni 20 grudnia. Trasa spaceru została opracowana przez Krzysztofa Murawskiego na podstawie, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, projektu Metropolitanka.

Ewa Czerwińska opowiadała głównie o losach kobiet związanych ze stocznią i Solidarnością, nie zapomniała jednak zwrócić uwagę młodzieży na problem umierających dźwigów stoczniowych, wspomniała o budowie siedziby Europejskiego Centrum Solidarności, ale wytłumaczyła też różnice pomiędzy rodzajami doków, na których budowane są statki.

Warunki atmosferyczne nie sprzyjały spacerom, niemniej była to jedna z ostatnich okazji do obejrzenia odchodzących w przeszłość terenów prawdziwie stoczniowych.

Gdańskie Miniatury