W Sali Rycerskiej przy okrągłym Stole

W Sali Rycerskiej przy okrągłym stole

Dwa lata temu w Dworze Artusa w Gdańsku, spotkało się grono osób zainteresowanych powołaniem stowarzyszenia, którego celem miałyby być działania na rzecz rozwoju tradycji arturiańskich w Polsce.

Mit arturiański, związany z legendarnym królem Arturem i Rycerzami Okrągłego Stołu jest na Zachodzie Europy szalenie popularny i kultywowany. W wielu krajach powstały narodowe oddziały stowarzyszeń, a nurt arturiański jest widoczny w literaturze fantasy, filmie i produkowanych gadżetach. Ponieważ w Polsce nie było dotychczas podobnego ruchu, ambicją kustosza Dworu Artusa, Edwarda Śledzia, było powołanie towarzystwa, które łączyłoby wysiłki zainteresowanych osób i podmiotów, na rzecz rozwoju tychże tradycji. Autorytet kustosza przyciągnął wielu ludzi chętnych do współpracy. Przeciągające się formalności związane z rejestracją spowodowały jednak olbrzymią fluktuację zainteresowanych. Ostatecznie, po wielu spotkaniach i wysiłkach, w maju bieżącego roku doszło do rejestracji Gdańskiego Towarzystwa Arturiańskiego.

„Zmęczenie materiału” sprawiło, że członkowie stowarzyszenia po raz pierwszy od rejestracji, spotkali się dopiero pod koniec listopada. Czy to brak zainteresowania losem w bólach narodzonej organizacji, czy panująca infekcja sprawiły, że w Sali Rycerskiej, przy okrągłym (sic!) stole, pojawiło się zaledwie kilka osób, a ich gościem był historyk sztuki Rafał Jasko, który pokrótce opowiedział o kierunkach i działaniu ruchu arturiańskiego we Francji.

Z rozmów prowadzonych przez uczestników spotkania wynika, że zarysowują się dwa trendy dotyczące prowadzonej przez stowarzyszenie działalności. Jeden z nich ukierunkowany jest zaistnienie w skali międzynarodowej, drugi skupia się na działalności lokalnej. Jak potoczą się losy stowarzyszenia czas pokaże, ale należy mieć nadzieję, że rozwijać się będzie dwukierunkowo, natomiast rozwój działalności w pierwszej kolejności będzie zależał od aktywności jego członków. Na razie jest to zimny wychów…

Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na połowę grudnia. Zaproszeni na nią zostaną dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN – Maria Pelczar oraz szef Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Gdańska – Marek Bumblis. Tym razem, z całą pewnością,  członkowie stowarzyszenia pojawią się tłumnie…

Osoba, która jako pierwsza wpisze komentarz pod tekstem, otrzyma w prezencie najnowszy album „Niezwykłe zwykłe zdjęcia” z autografem Macieja Kosycarza