W środę 9 października 2013 roku Klub Kultury GAMA, oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku – Letnicy, gościł wyjątkową osobę. Gdańszczanina, prawnika, poetę, wykładowcę, lecz, jak sam Tomasz Snarski przyznaje, przede wszystkim człowieka.

Tomasz snarski

fot. Zbigniew Petrak

To właśnie humanistyczny wymiar poezji Snarskiego wybrzmiewał najdonioślej podczas tego wieczoru z poezją.  Przezpatrzenia to tomik poezji twardej w formie, zbliżonej wręcz do prozy, i twardej w treści. Próżno szukać tutaj estetycznej wirtuozerii, czy zabawy słowem. Wiersze cechuje  prawnicza precyzja, prostota, transparentność myśli i literackich intencji autora. Odpowiada ona inspiracjom Snarskiego – bliżej mu do Konstandinosa Kawafisa niż Wisławy Szymborskiej.

Tematycznie Przezpatrzenia poświęcone są refleksji nad naturą i rolą prawa w odniesieniu do ludzkiej egzystencji. Na przykładzie partykularnych sytuacji ze swojego życia zawodowego Snarski ukazuje intuicyjnie niemoralny charakter przepisów prawa w sytuacjach granicznych. W swoich wierszach pochyla się nad człowiekiem, ludzką kondycją, problematyką sprawiedliwości. Rodzinna dzielnica autora – Letnica – zdawała się być najlepszym tłem dla prezentacji jego twórczości. Tutaj od urodzenia mieszkał, tutaj przez wiele lat aktywnie działał, angażując się w rozmaite inicjatywy społeczne czy kulturalne. Jak zażartowano, Czarnolas ma Kochanowskiego, Wilno Miłosza. Letnica ma natomiast swojego poetę
w osobie Tomasza Snarskiego.

Na spotkaniu poetyckim zostały zaprezentowane wiersze ze wspomnianego tomiku Przezpatrzenia, jak również nowe, jeszcze niewydane kompozycje. Odczytywaniu wierszy towarzyszyła muzyka zespołu Duo Corde, która świetnie utrafiała w charakter liryczny prezentowanych dzieł. Szczególnie trafne było odegranie utworu „Dziwny jest ten świat”. Rozpisany na skrzypce i akordeon zabrzmiał wyjątkowo potężnie w wypełnionej po brzegi sali Gamy.

Cieszyć może wysoka frekwencja, jak również reakcja zgromadzonej publiki. Pokazuje ona, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, a siła poezji dociera do kolejnych pokoleń. Godne uwagi jest to, iż na spotkanie z poezją przybyło bardzo wielu młodych ludzi. Być może od tej pory Letnica będzie kojarzona nie tylko ze stadionem i sportem, ale także z kulturą.

Przezpatrzenia na Uniwersytecie Gdańskim

 

Autor: Piotr Gierzyński