W Parku Oliwskim trwa remont Grot Szeptów, czyli dwóch usytuowanych naprzeciw siebie muszli, które dzięki swoim walorom akustycznym pozwalają szeptem rozmawiać dwóm osobom, zwróconym do siebie plecami.

Groty Szeptów są wspomnieniem wspaniałego wyposażenia parku, który w XVIII wieku, dzięki działaniom oliwskich opatów: Jacka Rybińskiego i Karla von Hohenzollerna-Hechingena, zyskał prawdziwie królewski wygląd. 

Park Oliwski


Na stronie www.gdansk.pl można przeczytać szczegóły dotyczące zakresu trwającego remontu:

W ramach remontu zaplanowano zabezpieczenie obiektu przed degradacją tak, by zachować wygląd i funkcje grot. Zostaną też naprawione murki kamienne i wzmocnione zbocza skarp. Przeprowadzone zostaną też prace odprowadzające wody opadowe z grot. Wykonawca projektu zobowiązany jest też przywrócić obiektom ich zabytkowy charakter. Z górnych części muszli zostaną więc usunięte fragmenty zadaszenia wykonane z dachówek ceramicznych. Same groty zostaną przemurowane, oczyszczone, naprawione i zakonserwowane, w środku natomiast zostaną zrekonstruowane drewniane siedziska. Wejście zostanie obniżone do stanu pierwotnego, czyli o około 15 centymetrów. W wymogach przetargowych zaznaczono, iż wykonywane prace, zwłaszcza prace zewnętrzne, powinny przebiegać w taki sposób, by nie zniszczyć korzeni pobliskich drzew. Prace odwadniające będą polegać natomiast na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, rynsztoków odprowadzających deszczówkę ze zbocza oraz nowej kanalizacji deszczowej i studni umożliwiającej spływanie wód deszczowych do gruntu. Dodatkowo zlikwidowane zostaną krzewy porzeczek krwistych, a posadzony zostanie bluszcz. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany również do wymiany nawierzchni na bruk klinkierowy, nawiązujący formą i barwą do historycznego bruku w alei od palmiarni do bramy głównej. Bruk układany będzie, zgodnie z historycznymi metodami, na sucho bez wiążących zapraw. Goty Szeptów ponadto zostaną odpowiednio oznakowane, a spacerowicze odnajdą odpowiednie tablice z informacjami, jak można wykorzystać akustyczne walory miejsca.

Remont Grot Szeptów ma się zakończyć 31 maja 2017 r., tymczasem w pobliżu muszli pięknie kwitną magnolie;)