W listopadzie 2015 r. w Domu Uphagena odbył wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Tematem prelekcji był patrycjat gdański, a prelegentem prof. dr hab. Joachim Zdrenka.

Prof. dr hab. Joachim Zdrenka w Domu Uphagena

Prof. dr hab. Joachim Zdrenka w Domu Uphagena

Prof. dr hab. Joachim Zdrenka (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego) –  jest autorem wielu książek, m.in. „Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295-1411”, „Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342-1525”, „Inskrypcje na zabytkach Rugii do końca XVIII wieku”.
Profesor kieruje Pracownią Epigrafiki w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest redaktorem naczelnym „Studiów Epigraficznych”. Kieruje projektem „Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej (województwo lubuskie)”.

Zapraszam do wysłuchania wykładu.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JBRIYoWBC5A[/youtube]