Od kilku dni szokuje mnie reklama restauracji Fahrenheit, ustawiona w samym sercu Gdańska. Bijący po oczach neon nieubłaganie dominuje nad balustradą przedproża, pieczołowicie odbudowanego po zniszczeniach wojennych. Nie pytam co na to konserwatorzy zabytków, pytam co na to Referat d/s Estetyzacji Miasta…

Referat d/s Estetyzacji Miasta powstał we wrześniu 2011 r. Jego zadaniem jest dbanie o zachowanie estetyki przestrzeni publicznej. Na czele jednostki stoi Michał Szymański, do niedawna prezes stowarzyszenia Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Znając jego dotychczasową aktywność w walce z obniżaniem  jakości przestrzeni miejskiej liczę, że spowoduje usunięcie dyskotekowej reklamy przed powrotem Neptuna na Długi Targ. Boję się, że jeśli to nie nastąpi, to król mórz odwróci się do Fahrenheita… tyłem, czemu wcale bym się nie dziwiła.

Celem przypomnienia – podstawowe zadania Referatu (ze strony www.gdansk.pl):

– stworzenie zasad lokalizacji i formy reklam, elementów drobnego handlu,
– stworzenie katalogu mebli ulicznych do stosowania w przestrzeni publicznej,
– współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom,
– czynny udział w formułowaniu zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznej,
– współpraca z podmiotami realizującymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami),
– współpraca z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi,
– dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług (Ruch, Stowarzyszenie Kioskarzy itp.),
– działania edukacyjne, uświadamiające i propagujące zasady dobrej przestrzeni publicznej,
– współpraca z podmiotami mogącymi wpłynąć na zmianę obowiązującego prawa (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich itp.).

O gustach jak wiadomo się nie dyskutuje, być może tylko mnie drażni ta „dyskoteka” na Długim Targu. Co Państwo – Czytelnicy iBedekera – sądzą o reklamie umiejscowionej tuż przy wejściu do Instytutu Kultury Miejskiej (Gdańsk 2016)?

Dwa miesiące później