W Orlinkach, ulokowanych pośrodku Wyspy Sobieszewskiej, na terenie lasu wydmowego, usytuowane są dwa interesujące obiekty: pierwszy, mający wieloletnią historię, czyli zespół rezydencji byłego gauleitera A. Forstera, w najbliższych latach ma tam powstać Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego, drugi to wieża ciśnień, której inwestorem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Orlinki

Modrzewiowy letni dom byłego gauleitera Gdańska A. Forstera – 2010 r.

Budynki stanowiące część byłej rezydencji A. Forstera, przez dziesięciolecia będące we władaniu Funduszu Wczasów Pracowniczych, popularna „Mewa”, sąsiaduje z terenem budowy, na którym, na wzniesieniu, szybko powstaje wieża ciśnień. Historyczne obiekty przejęte przez miasto Gdańsk w 2003 r. zostały przekazane w odpłatne użytkowanie Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanom) w celu prowadzenia działalności polegającej na spotkaniach, głównie młodzieży, poznawania kultur, wyznań, pojednania między ludźmi i narodami. Ma w tym miejscu powstać „Wyspa Świętego Franciszka”.

Droga (w budowie) prowadząca do wieży ciśnień – 2014 r.

Tuż za płotem tej posesji przebiega droga prowadząca do wznoszonej, a w zasadzie kończonej właśnie, niezwykłej budowli – wieży ciśnień, jednej z ważnych elementów systemu wodociągowego na Wyspie Sobieszewskiej. Kształt wieży, jej kolorystyka i elementy dekoracyjne miały wpływ na ostateczny wygląd inwestycji.  Mieszkańcom zaproponowano trzy warianty budowli, a oni dokonali wyboru głosując. Cała procedura wyboru wzbudziła wielkie zainteresowanie mieszkających na wyspie osób, jak również niemałej części gdańszczan.

Infrastruktura podziemna budowanej wieży – 2014 r.

Wieża będzie magazynowała wodę w dwóch zbiornikach po 300 m3 przypominających pierścienie. Zgromadzona tam zostanie w celu stabilizacji ciśnienia na wyspie i zabezpieczenia przeciwpożarowego jej terenu. Na szczyt będzie można wjechać windą.

Pierwsze żelbetowe elementy budowanej wieży – 2014 r.

Oryginalnym elementem tej budowli technicznej będzie jednak jej powiązanie z funkcją społeczną, dydaktyczną i krajoznawczą. Otóż na szczycie wieży zostanie udostępniony mieszkańcom, turystom i wszystkim zainteresowanym taras widokowy. Będzie to pierwszy na wyspie punkt widokowy, gdzie z wysokości około czterdziestu pięciu metrów będzie można oglądać ujście Śmiałej Wisły i Przekopu Wisły, a więc rezerwatów przyrody „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”, obydwa o europejskiej randze, plaż i ciekawej przyrody Mierzei Wiślanej, na południu równych pól Żuław, w końcu zaś nieco zamglonej, a przez to tajemniczej panoramy Gdańska. W samym obiekcie otwarta zostanie wystawa wzbogacająca doznania niecodziennym spotkaniem z unikatową przyrodą i historią ujścia Wisły. Przewodnik przybliży zorganizowanym grupom szczegóły fauny i flory wyspy oraz historię życia jej mieszkańców.

Etapy budowy wieży ciśnień w Orlinkach – w latach 2014 – 2015.

Tekst: Waldemar Nocny

Copyright by Waldemar Nocny (zdjęcia nie mogą być wykorzystane bez wiedzy i zgody autora)