Wyspa Spichrzów – konkurs zakończony – oświadczenie  Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Dziś, 28 lutego 2012 roku podjęto decyzję o zamknięciu konkursu na zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów. Decyzja ta wynika z braku możliwości osiągnięcia konsensusu z drugim, po spółce Polnord, finalistą konkursu firmą Hossa SA, a także z potrzeby jak najszybszego ogłoszenia nowego konkursu. Obecnie nastąpi uporządkowanie terenu, które odbędzie się równolegle z remontem nabrzeży wyspy.

Wyspa Spichrzów

Na brak możliwości zawiązania spółki celowej z firmą Hossa SA wpłynęła niemożliwość znalezienia konsensusu w kluczowych dla Miasta obszarach:

– wyceny nieruchomości Miasta – Miasto nie jest w stanie obniżyć wyceny gruntu oszacowanej na niecałe 3 000 zł/m2
– terminu przedstawienia przez inwestora koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
– akceptacji warunków regulaminu konkursowego

„Mając na względzie dotychczasowe rozmowy przedstawicieli Miasta z Grupa Inwestycyjną Hossa SA, jak i bezowocny upływ trzech miesięcy prób ustalenia wstępnych warunków rozpoczęcia współpracy, zmuszeni jesteśmy zakończyć tę edycję konkursu” – poinformowali w liście do Hossy SA zastępcy prezydenta Gdańska Andrzej Bojanowski i Wiesław Bielawski.

Prezydent Gdańska oczekuje od swoich zastępców rozpisania nowego konkursu i podania go do publicznej wiadomości w kwietniu 2012.

Nowy regulamin konkursu powinien uwzględniać obecną sytuację na rynku, a procedury z nim związane powinny zarówno zabezpieczać interes publiczny, jak i być przyjazne dla inwestorów.