Od 27 września do końca grudnia 2012 r. będą prowadzone prace od skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Zielony Stok. Realizacja prac wymagać będzie wprowadzenia wahadłowego ruchu pojazdów.

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Prace będą prowadzone w kierunku ul. Łostowickiej, do posesji przy ul. Kartuskiej 239 na odcinku około 400 m. Ruch wahadłowy będzie wprowadzany jednak tylko na odcinkach, na których w danym momencie będą prowadzone prace.

Przebudowa istniejącej sieci polegać będzie na wymianie istniejącego rurociągu na nowy o większej średnicy, co umożliwi bezproblemowy odbiór większej ilości ścieków oraz na odtworzeniu (przepięciu) 6 istniejących przyłączy do nieruchomości. Prace będą prowadzone głównie metodą bezwykopową (techniką burstliningu zwaną też crackingiem), która jest mniej uciążliwa. Polega ona na jednoczesnym kruszeniu lub rozcinaniu starego rurociągu, rozpychaniu jego fragmentów na boki i w tak powiększoną przestrzeń – wciąganiu nowego przewodu, który po zakończeniu prac przejmuje wszelkie funkcje starego. Odcinki nowego rurociągu będą wprowadzane przez komory wlotowe o wymiarach ok. 2,5 m na 2,5 m, które na czas robót zostaną utworzone w miejscach istniejących studni kanalizacyjnych.

Przebudowa sieci odbędzie się w ramach „Gdańskiego projekt wodno-ściekowego etap II”, w 56% dofinansowanego ze środków UE.