Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

W środę, 5 maja 2010 r., w Urzędzie Wojewódzkim zostanie podpisana umowa o przystąpieniu osiemnastu podmiotów do projektu „Pętla Żuławska”.

„Pętla Żuławska” to unikatowy projekt mający na celu ożywienie dróg wodnych na Pomorzu. Bierze w nim udział w sumie 18 podmiotów, w tym władze województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, samorządy gminne, powiatowe oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Projekt o wartości 84 milionów zł ma polegać na modernizacji kanałów i dróg wodnych o łącznej długości prawie 300 km. Drogi te od wielu lat nie były wykorzystywane przez żeglarzy. Głównym celem projektu jest zarówno wykorzystanie potencjału turystycznego Pomorza, jak i ożywienie gospodarcze regionu. Jego realizacja nastąpi w latach 2009 – 2011.

Modernizacja Pętli to tylko połowa całego przedsięwzięcia. Planuje się, że następne 80 mln zł zostanie zainwestowane w infrastrukturę przy portach i przystaniach żeglarskich. Powstać ma tam kilkadziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych wraz z wypożyczalniami, bazy noclegowe, restauracje oraz stacje paliw.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie powstanie nowoczesnej infrastruktury żeglarskiej umożliwiającej cumowanie około 450 jednostek pływających, w tym m.in.:

– 5 portów żeglarskich,

– 10 przystani jachtowych,

– 10 pomostów cumowniczych

– 4 przystani żeglugi pasażerskiej

Miasto Gdańsk w projekcie odpowiedzialne jest za:

– budowę mostu otwartego w Przegalinie (realizacja do stycznia 2011 roku, koszt – 9 mln zł)

– budowę przystani żeglarskiej w Sobieszewie (realizacja do stycznia 2011 roku, koszt – 2,8 mln zł)

– stanowisko cumownicze przy śluzie w Przegalinie (około 0,5 mln zł)

Uzupełnieniem „Pętli Żuławskiej” będzie remont Kanału Elbląskiego. Dzięki temu będzie można bez problemów przepłynąć z Gdańska na najdłuższe jezioro w Polsce – Jeziorak.

To, co wyróżnia projekt „Pętli Żuławskiej” od podobnych projektów na terenie Polski to jego dostępność zarówno, od strony Morza Bałtyckiego, jak również szlaków śródlądowych w tym międzynarodowych (droga wodna E-70 łączącej Antwerpię i Kłajpedę).