U zbiegu jakich ulic stoi ten szacowny przybytek?

Pierwsza prawidłowa odpowiedź, wpisana w komentarzu, będzie premiowana 1 punktem. Kolejne dwie osoby otrzymają po pół punktu. Za prawidłową uznawać będę jedynie odpowiedź napisaną w trybie twierdzącym.

Kto pierwszy nazbiera dziesięć punktów, otrzyma w prezencie książkę (w twardej obwolucie) „Przy obieraniu cebuli” Güntera Grassa. Książka będzie do odebrania na terenie Trójmiasta lub na koszt laureata wysłana pocztą w dowolne miejsce.

UWAGA: Komentarze będą publikowane z opóźnieniem.

Odpowiedź: Gdańsk-Oliwa, Opata Jacka Rybińskiego i Plac Inwalidów Wojennych

Dotychczasowa punktacja:

Kamil S. – 3
Meg – 4
Władzio S. – 1,5
Inka – 1,5
Marta Antonina – 1
Inga – 1
Rafał Obłuski – 1
Słowik 45 – 1
Andrzej – 2
Roman – 0,5
Małgorzata – 0,5
Gosia – 0,5
Roko – 0,5
Ola – o,5
Tomek Nadolny – 0,5
Barbara – 0,5
Barbara Herman – 0,5
Ewa Czerwińska – 0,5
Dariusz Słodkowski – 2
Paweł – 0,5
Feldfebel – 0,5
Bartosz Cicharski – 0,5