Na głazie, przy Mostu Weisera Dawidka pojawił się napis „Relikty Mostu Weisera z 1913 r.”. Uwieczniła go Justyna Urbańska.

Mostek Weissera / Fot. Justyna Urbańska

Mostek Weisera Dawidka