W grudniu 1928 roku uruchomiono w Gdańsku specjalną montownię samochodów słynnej marki samochodowej „Hudson-Essex”.

Źródło: „Teatr i życie wytworne – Czasopismo ilustrowane” Nr 1, rok 1929.

Notarialnie stwierdzony nakład niniejszego numeru wynosi 10500 egzemplarzy.

Uruchomienie tego przedsiębiorstwa zostało dokonane w celu udostępnienia nabywania znakomitych tych wozów na terytorium Polski.
Zakłady „Hudson-Essex Motor Car Company, Detroit Michigan” są trzecią pod względem produkcji fabryka na świecie (pod względem wysokości liczebnej produkcji ustępują jedynie zakładom Forda i General Motors). Zakłady „Hudson-Essex” produkują dziennie 1000 wozów. Wielkim atutem firmy jest wyłączne prawo eksploatacji idealnego motoru 6-cylindrowego „Super-Six”.

Zakłady „Hudson-Essex” wiele zawdzięczają długoletniej działalności prezesa przedsiębiorstwa, Roy D. Chaplina.
Zdobywszy rynek amerykański oraz rynki Europy Zachodniej, kierownictwo zakładów „Hudson-Essex” postanowiło wprowadzić swą markę do Polski i zorganizowało w tym celu na terenie Polskiej Unii Celnej wielką montownię, której otwarcie odbyło się w dn. 19 grudnia przy udziale Rządu Polskiego, Senatu Gdańskiego, Konsulatu Stanów Zjednoczonych  i t.d.

Niezwykle interesujący przebieg montażu samochodu został sfilmowany. Obraz będzie niedługo wyświetlany w Polsce.