Towarzystwo Dom Uphagena,  Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Roman Czaja zapraszają na wykład „Między kryzysem a koniunkturą. Gospodarcze podstawy konfliktu między miastami pruskimi a zakonem krzyżackim w XV w.”

Wyklad. 24 IV 2013. Prof. R. CzajaProf. dr hab. Roman Czaja jest kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecza w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze Profesora skupione są wokół zagadnień związanych z patrycjatem miast hanzeatyckich, gospodarki strefy bałtyckiej, struktury politycznej, społecznej i gospodarczej w średniowiecznej Europie. Profesor jest redaktorem naukowym serii „Atlas historyczny miast polskich”.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska”.

Tytuł: Roman Czaja w Domu Uphagena
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2013-04-24