Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny zaprasza mieszańców na zebranie sprawozdawcze.

Zaproszenie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny:

Spotkanie w pięknej Sali Koncertowej będzie dla radnych dzielnicowych okazją, by podzielić się informacjami, co Rada zrobiła od maja do grudnia 2011 r. dla poprawy jakości życia we Wrzeszczu. Zebranie to też okazja do rozmowy, co chcielibyście Państwo zmienić we Wrzeszczu, na co wydać środki do dyspozycji Rady Dzielnicy, jakie zadania inwestycyjne wpisać do budżetu Miasta Gdańska na 2013 r., jak dbać o podwórka i porządek oraz w jaki sposób zmobilizować sąsiadów do wspólnego działania.

Tytuł: Spotkanie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny z mieszkańcami
Lokalizacja: Szkoła Muzyczna, ul. Partyzantów 21, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2012-04-20
Godzina zakończenia: 19:30