Osiedle Jasień to miejsce 34. spotkania Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza z mieszkańcami w ramach cyklu „Mój Dom, Moja Dzielnica, Moje Miasto”. 

W głosowaniu internetowym internauci wskazali jako priorytetowe do rozmowy trzy tematy: stan dróg i chodników, komunikację miejską oraz sport i rekreację. Po krótkiej prezentacji prezydenta miasta każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie.

Od godz. 16.00 w szkolnych korytarzach stoiska informacyjne udostępnią:
– Instytut Kultury Miejskiej
– Gdańskie Inwestycje Komunalne
– Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
– Saur Neptun Gdańsk
– Referat Profilaktyki i Promocji Zdrowia
– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – (WUAiOZ oraz BRG)
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Wydział Obsługi Mieszkańców – przyjmowanie wniosków mieszkańców
– Straż Miejska w Gdańsku
– Zarząd Transportu Miejskiego
– Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy”.

Podczas spotkania, za szczególną działalność na rzecz społeczności lokalnej, prezydent miasta podziękuje:
– Pani Magdalenie Nowickiej, Przewodniczącej Zarządu Osiedla Jasień, redaktor naczelnej osiedlowej gazetki „Dzwonek Jasieński”,
– Pani Iwonie Wilkowskiej, Nauczycielce W-F w SP 85, prezes Klubu Jasieniak,
– Ks. Zygmuntowi Słomskiemu, Proboszczowi parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Doroty z Mątów.

Lokalizacja: Szkoła Postawowa nr 85, ul. Stolema 59, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-04-11