Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wielki Młyn. Historia-odbudowa-adaptacje


NAwigacja Wydarzeń

Muzeum Gdańska zaprasza na kolejny wykład z cyklu: ,,Czwartki w Muzeum Gdańska”.

Wielki Młyn muro­wany w kra­jo­bra­zie Gdań­ska jest obecny od ponad 660 lat. Zbu­do­wany z ini­cja­tywy i z fun­du­szy Zakonu Krzy­żac­kiego, nazy­wany na prze­strzeni wie­ków wiel­kim mły­nem rycer­skim, mły­nem zakon­nym czy Mły­nem Kró­lew­skim nie­usta­jąco cie­szył się opi­nią wiel­kiego, praw­do­po­dob­nie naj­więk­szego śre­dnio­wiecz­nego zakładu prze­my­sło­wego tej czę­ści Europy. Śle­dząc histo­rię jego prze­bu­dów i adap­ta­cji szu­kamy odpo­wie­dzi dla­czego Młyn nazy­wamy „Wiel­kim”?

Okazuje się, że nie chodzi tylko o wymiary położonego nad kanałem Raduni średniowiecznego budynku, a przysłowiowy „diabeł” tkwi w historiach licznych prac przy przebudowie obiektu, odbudowie i jego adaptacjach. O tych zagadnieniach opowiedzą w nadchodzący czwartek prof. PG, dr hab. inż. arch. Elżbieta Piątkowska, dr inż arch. Ksenia Piątkowska oraz dr Katarzyna Darecka.

Wstęp bezpłatny. Spotkanie odbędzie się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.

21 marca, czwartek, godz. 17.00

Szczegóły

Data:
21/03/2019
Godzina:
16:00 - 17:00
Koszt:
Bezpłatnie
Kategorie Wydarzenie:
, , ,

Organizator

Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańska

Miejsce wydarzenia

Wielka Sala Wety w Ratuszu Głównomiejskim, ul. Długa 46/47