Bazar Oliwski przyciąga coraz więcej amatorów zdrowej żywności. Powiększa się też oferta wystawców. Świeże truskawki zniknęły w pół godziny. Na zakończenie odbyło się losowanie koszyka „Bo ze Wsi” ufundowanego przez wystawców. Spośród ankietowanych nazwisko fartownej klientki wylosowała mała Milenka.