W środę, 16 marca 2016 r., w obecności Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Grupa Capital Park oficjalnie przekazała Fundacji Komitet Inicjatyw Lokalnych mozaikę Anny Fiszer.

Dawne kino Neptun - ściana pozbawiona mozaiki Anny Fiszer. Stan na dzień 15 marca 2016 r.

Dawne kino Neptun – ściana pozbawiona mozaiki Anny Fiszer. Stan na dzień 15 marca 2016 r.

Mozaika zdobiła dotychczas zachodnią ścianę budynku dawnego kina Neptun w Gdańsku.

Komunikat prasowy Grupy Capital Park:

Mozaika Anny Fiszer powstała na ścianie kina w latach 50. XX w. z płytek ceramicznych. Na wniosek społeczności gdańskiej inwestor przeznaczył ponad 200 tys. złotych na jej demontaż i zabezpieczenie, tak aby mogła w przyszłości zostać wyeksponowana w innym miejscu. Prace zdejmowania dzieła trwały prawie dwa miesiące, pracowało przy nich ok. dziesięciu osób równocześnie. Proces demontażu poprzedzało podzielenie dużych fragmentów na kwadraty o powierzchni 20×20 cm. W efekcie powstało 5 tys. ponumerowanych elementów, które mogą ponownie zostać złożone, jak tylko znajdzie się dogodna dla mozaiki lokalizacja. Do tego czasu zabezpieczone dzieło znajdować się będzie w Składnicy Konserwatorskiej w Bastionie Świętej Gertrudy.

W skład zespołu roboczego przy opracowaniu unikatowej na skalę europejską akcji demontażu weszli przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz inwestora – Grupy Capital Park, a także ruchów społecznych. Wspólnie wypracowali oni rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie i przechowanie mozaiki Anny Fiszer do czasu wytypowania dla niej docelowej lokalizacji.

W miejscu dawnego Kina Neptun powstaje obecnie hotel Hampton by Hilton. Dzięki nowej funkcji miejsce to będzie przyciągać turystów i podróżnych, chętnie korzystających m.in. z oferty gastronomicznej i licznych sklepów w okolicy. Hotel Hampton by Hilton będzie liczył 156 pokoje, fitness, dwie sale konferencyjne i podziemny garaż dla 36 aut. Projekt będzie stanowił unikalne połączenie tkanki historycznej i nowoczesnej architektury.

Capital Park

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Za zachowanie mozaiki Capital Park został nominowany do nagrody „Splendor Gedanensis” w kategorii Mecenas Kultury.