Ponieważ iBedeker.pl powstał dzięki wspomnianemu niżej projektowi, pozwalam sobie w całości przytoczyć komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku, składając przy okazji wielkie podziękowania Pani Marzenie Mażewskiej:

17 lutego Minister Gospodarki ogłosił wyniki krajowe konkursu Europejska Nagroda Przedsiębiorczości. Pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” zdobył projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, który uzyskał również nominację do reprezentowania Polski na organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Enterprise Awards.

Projekt PUP w Gdańsku będzie rywalizował z kilkudziesięcioma innymi projektami zgłoszonymi przez państwa członkowskie UE. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską od 2006 roku. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw, promujących szeroko pojętą przedsiębiorczość.

– To zaszczyt reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. W naszym projekcie pokazaliśmy nie tylko, że nawet w wieku 50 lat można z powodzeniem rozpocząć działalność gospodarczą, ale i zachęciliśmy setki gdańszczan do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Dla przykładu powiem tylko, że w ubiegłym roku wpłynęło do nas rekordowa liczba 1179 wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – mówi Roland Budnik – dyrektor PUP w Gdańsku.

W „Dojrzałym Przedsiębiorcy” udział wzięło łącznie 60 osób. Każdy z beneficjentów przeszedł specjalistyczne szkolenie z zakresu pisania biznesplanów, prawa, marketingu i promocji. W efekcie powstało 60 ciekawych pomysłów na nową firmę. Spośród tej grupy autorzy 26 najciekawszych koncepcji otrzymali dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 tys. zł oraz dodatkowe wsparcie pomostowe. W ten sposób lokalny biznes wzbogacił się o nowe firmy. Wśród nich znalazły się m.in. przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, salony kosmetyczne, portal internetowy czy wędrowny teatr lalkowy.

O sukcesie projektu zadecydowała bardzo dobra współpraca PUP w Gdańsku z partnerami uczestniczącymi w realizacji. Przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia dla przedsiębiorców zajęła się Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Pomoc przy sporządzaniu biznesplanów zaoferowali beneficjentom programu eksperci: Andrzej Sułkowski oraz Marzena Mażewska. Dużą rolę w sukcesie „Dojrzałego Przedsiębiorcy” miał także Gdański Związek Pracodawców, a także Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy dokonali ostatecznego wyboru najlepszych biznesplanów.

– Warto przypomnieć, że projekt uzyskał niedawno nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w prestiżowym konkursie Dobre Praktyki EFS 2010, uzyskując tym samym miano „Najlepszej Inwestycji w Człowieka”. W konkursie rywalizowaliśmy z ponad 360 projektami zgłoszonymi z całego kraju – mówi Łukasz Iwaszkiewicz rzecznik prasowy PUP w Gdańsku

O tym, czy gdański PUP sięgnie po najwyższe laury, przekonamy się już w maju – wtedy zostanie ogłoszona decyzja Komisji Europejskiej.

Czas na iBedeker