Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy podaje krótką historię zmian nazwy niewielkiej uliczki w Nowym Porcie.

IMG_7015Jej niemiecka nazwa brzmiała Käfergang, od wojny (z przerwą w latach 1952 -1993, kiedy to nosiła imię Jana Łodo) nazywała się Floriańska, aby dzisiaj (na cześć Hiszpanów?) przyjąc nazwę Floriañska🙂