Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Gry Parkowe na orientację.


NAwigacja Wydarzeń

Komunikat Startowy
Gdynia Karwiny 23.02.2020
Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce akcji: Granica lasu i nowego osiedla Viridis EuroStyl-u przy ul. Janiny Porazińskiej. Dojście drogą leśną od strony TESCO, przy ul. Nowowiczlińskiej.

Współrzędne bazy: 54.475584,18.478434

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 147, 171 (z Gdańska Oliwy – rozkład jazdy), 172, 180, 181, 191 lub 193 i inne do przystanku Karwiny TESCCO. Dalej pieszo w stronę obwodnicy, na prejściu dla pieszych przejść na drugą stronę ul. Nowowiczlińskiej, cofnąć się w stronę stacji paliw i za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.
Trolejbusem nr 23, 24, 27 lub 31 do przystanku Karwiny TESCCO. Dalej pieszo w stronę obwodnicy, na prejściu dla pieszych przejść na drugą stronę ul. Nowowiczlińskiej, cofnąć się w stronę stacji paliw i za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.
Samochodem ulicą Nowowiczlińską na parking TESCO, następnie pieszo przez ul. Nowowiczlińską na przejściu dla pieszych (nie zbiegać po skarpie i nie przebiegać przez jezdnię w miejscu niedozwolonym), w prawo w stronę stacji paliw, za dużą reklamą w lewo ścieżką leśną do góry.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Można przyjść o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00-12:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na sekretariacie.
11:30-12:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
 planowane zbieranie punktów.

Dla każdej drużyny zgłoszonej internetowo zarezerwowana zostanie przynajmniej 1 mapa startowa. Możliwe jest pobranie większej liczby map przez drużynę, jednak z uwagi na ochronę środowiska przewidziana jest jedna mapa na każde dwie osoby startujace w drużynie.

Rezerwacja map obowiązuje do godz. 11:30. Po tej godzinie mapy zostaną rozdysponowane wśród uczestników zgłoszonych w dniu imprezy a start będzie możliwy jedynie do wyczerpania puli dostępnych map.

Zalecamy, aby osoby zgłoszone internetowo startowały w godz. 9:30-11:30, zaś osoby wcześniej niezgłoszone by przychodziły po godz. 11:30.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu „wyślij zgłoszenie”, najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 21 lutego 2020 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

Medal imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 20 lutego 2020 do godz. 23:00.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36. W SMS-ie prosimy podać trasę i numer drużuny z listy startowej. Pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę. Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Sklep turystyczny tuttu.pl
  • Firma cateringowa PHU GROTH

6. OPŁATA STARTOWA

Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie. Osoby zwolnione z opłat zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2017-2020)
1,00 zł 3,00 zł 2,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2008-2016)
5,00 zł 8,00 zł 3,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 2000-2007)
10,00 zł 15,00 zł 5,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1999 i starsi)
15,00 zł 22,00 zł 7,00 zł
Wypożyczenie karty SportIdent
(obligatoryjnie 1 dla drużyny)
w przypadku braku własnego chipa
5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł
Zakup karty SportIdent
20 podbić PK
(na własność)
70,00 zł 70,00 zł 70,00 zł
Zakup chipa SportIdent
30 podbić PK
(na własność)
180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł
Zgubienie wypożyczonej karty
lub chipa SportIdent
70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł 70,00 / 180,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Osoby piekące ciasto na daną edycję Parkowych BnO udział bezpłatny. Szczegóły w zakładce Kawiarniany Kącik.

Opłatę startową wpłacamy w biurze imprezy.

Szczegóły

Data:
23/02/2020
Godzina:
08:00 - 14:30

Organizator

Almanak, TUTTU, PHU GROTH

Miejsce wydarzenia

Gdynia Karwiny